SAVONLINNAN KAUPUNGINVALTUUSTO, VALTUUSTOALOITE 16.10.2017

 

Retkisatamasuunnitelma Savonlinnaan

 

Saimaan solmukohdassa sijaitseva Savonlinna on eräs Suomen kauneimmista kaupungeista, jossa matkailu on tärkeä elinkeino. Muun muassa Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistojen sekä Punkaharjun, Puruveden, Pihlajaveden, Joutenveden ja Oriveden luonnonsuojelualueiden retkisatamaverkosto antaa niin matkailijoille kuin paikallisille asukkaille erinomaiset mahdollisuudet veneilyyn ja virkistäytymiseen.

 

Maakuntakaavan tulisi ohjata kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Savonlinnassa kaavoihin ei ole osoitettu kuitenkaan edes maakuntakaavaan merkittyjä retkisatamia. Syyksi on mainittu kattavan retkisatamasuunnitelman puuttuminen.

 

Retkisatamasuunnitelman laatiminen Savonlinnaan ei olisi kovin työläs urakka, koska suurin osa työstä on jo tehty. Tänä vuonna hyväksyttyyn Etelä-Savon maakuntakaavaan on merkitty suuri määrä retkisatamia. Pidä Saaristo Siistinä ry on vuonna 2013 tehnyt kartoitushankkeen retkisatamien kunnostus- ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa. Lisäksi Metsähallituksen tekemiin melko tuoreisiin hoito- ja käyttösuunnitelmiin on merkitty retkisatamat: Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistot v. 2010, Punkaharju-Puruvesi v. 2012, Pihlajavesi v. 2011, Joutenvesi-Pyyvesi v. 2016, v. Orivesi 2017.

 

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 § mukaisesti aloitteena, että Savonlinnaan laaditaan kattava retkisatamasuunnitelma.