VAALIT

 • Haluan rakentaa yhteiskuntaa kristillisten perusarvojen varaan. 

 • Allekirjoitan KD:n periaateohjelman tiivistelmän: kristillisillä arvoilla tarkoitetaan yleispäteviä ja kestäviä arvoja ja hyveitä, jotka nousevat Raamatusta sekä kristillisestä perinteestä ihmisten hyvän ja toimivan yhteiselämän pohjaksi.

 • Ihmisarvo perustuu ihmisenä olemiseen — ei siihen, mitä teemme, mitä osaamme tai mikä on syntyperämme. 

 • Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja korvaamaton yksilö.

 • Elämä on pyhä — ihmisarvoa on kunnioitettava alkaen hedelmöityksestä jatkuen luonnolliseen kuolemaan asti. 

 • Lasten kasvatus on ensi sijassa vanhempien, ei yhteiskunnan tehtävä.

 • Perhettä koskevat päätökset on parempi tehdä keittiön pöydän ääressä kuin Arkadianmäellä tai työmarkkinajärjestöjen pöydissä.

 • Perheen tai yksinäisen ihmisen on pystyttävä hankkimaan oma elantonsa rehellisellä työllä.

 • Kannatan kehitysyhteistyömäärärahojen osuuden nostamista YK:n tavoitteen mukaiseen 0,7 prosenttiin bruttokansantuotosta. 

 • KD:n vaihtoehtobudjetin mukaisesti kehitysyhteistyövarat on suunnattava kansalaisjärjestöille.

 • Maahanmuuttajille on kerrottava heti maahan saavuttaessa Suomen yhteiskunnan arvoista ja periaatteista sekä jokaisen ihmisen oikeuksista ja velvollisuuksista.

 • Meidän ei ole syytä laittaa rajoja kiinni, ei myöskään pitää rajoja auki, vaan meidän tulee huolehtia rajoista.

 • Työperäisen maahanmuuton on perustuttava tarpeeseen, eikä se saa synnyttää halpatyövoiman markkinoita.

 • Myös työlakeja on noudatettava.

 • Luonnonsuojelu — viljele ja varjele!

 • Luonnonvaroja on käytettävä vastuullisesti, ja luonnon monimuotoisuus on säilytettävä.

 • Kuluttamalla luonnonvaroja yli maapallon kestokyvyn varastamme tulevilta sukupolvilta.

 • Meidän vastuullemme on annettu myös maapallon hyvinvoinnista huolehtiminen.

 • Kestävässä luontosuhteessa olennaista on kuluttamisen vähentäminen.

 • Ihmistä ei ole luotu kuluttamaan, vaan viljelemään ja varjelemaan. 

 • Luonnon huomiointi kuluttamisessa on arvovalinta.

 • Valtion harjoittama keskittämispolitiikka uhkaa näivettää kasvukeskusten ulkopuolelle jäävän Suomen samalla, kun kasvukeskuksiin muuttavat kärsivät kohonneista elinkustannuksista ja asuinympäristönsä heikkenemisestä.

 • Maaseutu on pidettävä elinvoimaisena — samalla varmistamme kotimaisen lähiruoan saatavuuden ja takaamme elintarvikkeiden, sähkö- ja vesijohtoverkon sekä terveydenhuoltopalveluiden huoltovarmuuden.

 • Kuntataajamien, seutukaupunkien ja maaseudun lähipalvelut on turvattava kaikille kansalaisille.

 • Keskittäminen on pysäytettävä ja aluepolitiikan suunta on käännettävä — koko Suomi on pidettävä asuttuna, vaikka valtio joutuisi maksamaan siitä.

 • Ylen elokuussa 2018 tilaaman kyselyn mukaan kaikki KD:n kannattajat ja neljä viidestä suomalaisesta olivat samaa mieltä, ks. yle.fi/uutiset/3-10313405.

 • Viime vuosina kehitys Suomessa on kuitenkin ollut päinvastaista, mistä eräs räikeimpiä esimerkkejä on Itä-Suomen yliopiston hallituksen 11.4.2016 tekemä päätös keskittää opettajankoulutus Savonlinnasta Joensuuhun.

 • Minua harmittaa, kun vetoomukset ja 27 000 allekirjoitusta opettajankoulutuslaitoksen säilyttämiseksi Savonlinnassa eivät tuottaneet tulosta.

 • Osallistuin talkoisiin keräämällä nimiä polkupyörällä Etelä-Savon kunnissa ja vein ne eduskuntatalolle, ks. KD-lehden artikkeli: kdlehti.fi/2016/05/12/savolinnan-okl-veisi-mennessaan-satoja-tyopaikkoja-tuhat-asuntoa/.

 • Jos Kristillisdemokraatit saisivat päättää, valtion talousarvion painotukset toisivat lisää rahaa lapsille ja vanhuksille ja edistäisivät terveellisempiä elintapoja.

 • Haluaisimme antaa 1 000 euron vauvarahan perheille ja palauttaa lapsivähennyksen tuloverotukseen.

 • Perusopetuksen ryhmäkokoja pienennettäisiin ja rahaa kohdistettaisiin lisää ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

 • Opiskelijoiden tilannetta parannettaisiin korottamalla opintorahaa ja opintotuen huoltajalisää.

 • Hevi-tuotteiden (hedelmät ja vihannekset) arvonlisäveron alentaisimme 10 prosenttiin. 

 • Ikäihmisten hyvinvointia kohentaisimme korottamalla kansaneläkettä ja takuueläkettä, ja samalla eläkeläisten verotusta kevennettäisiin eläketulovähennyksen kautta. 

 • Lisämenot korvattaisin korottamalla lisätyn sokerin veroa, puolittamalla työntekijäjärjestöjen jäsenmaksun verovähennyskelpoisuutta ja palauttamalla omaisuusrajat asumistukiin.

 • Haluan tehdä yhteistyötä kaikkien puolueiden edustajien kanssa.

 • Hallituksen kokoonpanoa ei tule lyödä lukkoon ennen vaaleja.

 • Poliittiset päätökset on tehtävä perusteellisen asiaan perehtymisen jälkeen.