SAVONLINNAN KAUPUNGINVALTUUSTO, VALTUUSTOALOITE 17.12.2018

 

Luottamushenkilöpaikkojen jakoon pisteytysjärjestelmä

 

Monessa kunnassa on käytössä malli, jossa luot­ta­mus­henkilöpaik­ko­jen jako suoritetaan yhdessä sovitun jakotaulukon pe­rus­teel­la. Näistä kuuluisin lienee Espoon malli, jonka paikkajakotoimikunnan pelisäännöt ohessa liitteenä.

 

Savonlinnan kaupungin luottamustehtävien jaossa on seuraavissa kuntavaaleissa pyrittävä aiempaa demokraattisempaan ja avoimempaan järjestelmään. Tähän päästäisiin, kun kukin luottamustehtävä pisteytettäisiin jo ennen vaaleja. Vaalien jälkeen puolueen saama äänimäärä tai suhteellinen osuus valtuutetuista muutettaisiin pisteiksi, jotka oikeuttaisivat juuri oikeaan määrään luottamuspaikkoja. Kuntavaalituloksen selvittyä kaikkien ryhmien edustajat kokoontuisivat neuvotteluun, jossa sovittaisiin millaisiin luottamuspaikkoihin kunkin ryhmän pisteet oikeuttavat.

Pisteytyksellä lopputulos olisi mahdollisimman oikeudenmukainen. Puolueiden välisiä liittoutumisia ei tarvittaisi, koska jokainen ryhmä saisi pisteitään eli vaalitulosta vastaavan määrän paikkoja. Paik­ka­ja­ko­jär­jes­tel­män uudistaminen vahvistaisi demokratiaa ja voisi myös nostaa Savonlinnan alhaista äänestysprosenttia (55,0 %).

 

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 § mukaisesti aloitteena, että Savonlinnaan perustetaan paikkajakotyöryhmä, jonka tehtävänä on seuraavia kuntavaaleja varten laatia äänestystulosta kunnioittava luottamushenkilöpaikkojen pisteytysjärjestelmä. Työryhmässä olisi edustus jokaisesta valtuustoryhmästä ja sen tehtävänä olisi valmistella esitys valtuustoryhmien hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen seuraavia kuntavaaleja.